Materiał zarybieniowy

Gospodarstwo Rybackie Bełdów produkuje duże ilości materiału zarybieniowego, z czego znaczna część przeznaczona jest do sprzedaży. Dominującymi formami są:

 

  • Wylęg karpia w miesiącach maj-czerwiec w zależności od terminu tarła.
  • Lipcówka karpia w wadze 2-5 g/sztukę w miesiącach czerwiec-lipiec.
  • Narybek (Różnych gatunków), czyli ryby jednoroczne w wadze ok. 50 g/szt. Miesiące marzec-kwiecień i październik-listopad.
  • Kroczek, (Różnych gatunków), czyli ryby dwuletnie w wadze ok 250 g/szt. Miesiące marzec-kwiecień i październik-listopad.
  • Palczaka sandacza (narybek jesienny) w miesiącu październiku


Gospodarstwo znajduje się pod stałym nadzorem Inspekcji weterynaryjnej, co daje 100% gwarancję pochodzenia i zdrowotności ryb.

 


 

licznik  width=00000licznik  width=

Operacja pt. „Zakup nowoczesnej koparki służącej poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz MichaśOperacja pn. „Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie konkurencyjności
gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz Michaś
Bełdów 70, 95-070 Aleksandrów Łódzki