O firmie

Gospodarstwo Rolno-Rybackie Bełdów gospodaruje na 300 ha gruntów, z czego 150 ha stanowią stawy hodowlane. Na pozostałych 150 ha gruntów produkowane są zboża, które w większości stanowią pasze dla naszych karpi. Tradycja hodowli karpia na tych terenach sięga już XV wieku, stąd możemy śmiało mówić o linii hodowlanej „Karpia Bełdowskiego” , która udoskonalana przez wieki daje obecne rezultaty hodowlane. Nasz karp cechuje się bezłuskową skórą, małą głową oraz silnym wygrzbieceniem i umięśnieniem ciała.

 

W naszym gospodarstwie bazujemy na tradycyjnej metodzie chowu tzw. Metodzie Dubisza. Zasadniczą jej ideą jest takie przygotowanie stawu poprzez zabiegi hodowlane, aby wytworzyły się warunki pokarmowe odpowiednie do wymaganej określonej grupy wiekowej karpi. Ryby w trakcie cyklu produkcyjnego przenoszone są ze stawu do stawu (niejako „przesadzane”) i stąd metoda ta, powszechnie znana pod nazwą „Metody Dubisza”, często określana jest także jako „metoda przesadkowania”. W efekcie, gospodarstwo stawowe składa się z szeregu stawów różnych kategorii, przeznaczonych do rozrodu, wychowu narybku, odchowu i przetrzymywania karpi towarowych. Stawy poszczególnych kategorii różnią się głębokością zalewu, powierzchnią, okresem użytkowania, gęstością obsady ryb oraz stosowanymi w nich zabiegami hodowlano – produkcyjnymi. Wraz z rosnącym wiekiem i wielkością ryb stosuje się coraz to mniejsze zagęszczenia i przeznacza dla nich nowe powierzchnie żerowiskowe. Dzięki czemu w maksymalny sposób wykorzystywane są zasoby naturalne stawów (Rudnicki et al.. 1965, Stegman 1969, Prawocheński 1979).

 

Oprócz metody chowu równie istotną rolę w procesie produkcji stanowią walory przyrodnicze i położenie stawów w Bełdowie. Stawy te położone są z dala od aglomeracji miejskiej wśród lasów i łąk, oraz zasilane są czystymi wodami rzeki Bełdówki.

 

Nasze karpie dzięki prawdziwie ekologicznej hodowli, są znane i cenione za wspaniałe walory smakowe i jakość, nie tylko w regionie łódzkim, ale w całej Polsce. Udokumentowane jest to licznymi nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami posiadanymi przez gospodarstwo. Gospodarstwo nasze jest objęte stałą opieką weterynaryjną, co daje pewność dla kupującego o pochodzeniu i jakości zdrowotnej naszych ryb.

 

Gospodarstwo zajmuje się głównie hodowlą karpia, – co stanowi 90% produkcji ogólnej, pozostałe gatunki to między innymi: amur, sum, tołpyga, szczupak, sandacz, lin, karaś złocisty, jesiotr, okoń i inne.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

licznik  width=00000licznik  width=

Operacja pt. „Zakup nowoczesnej koparki służącej poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz MichaśOperacja pn. „Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie konkurencyjności
gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz Michaś
Bełdów 70, 95-070 Aleksandrów Łódzki