Łowisko wędkarskie

W naszym gospodarstwie od wielu lat prowadzimy Łowisko wędkarskie „U Michasia”, które oferuje bardzo szeroki asortyment ryb słodkowodnych. Do wędkowania przeznaczyliśmy trzy stawy o łącznej powierzchni ponad 2,5 ha. Na łowisko wpuszczamy wszystkie gatunki ryb występujące w naszym gospodarstwie. Pływają tam piękne okazy karpi, amurów, sumów, sandaczy, szczupaków, jesiotrów, linów, płoci, okoni i innych ryb. Na naszym łowisku większość ryb to ryby w wielkości konsumpcyjnej, jednak dla uatrakcyjnienia przygody wędkarskiej wpuszczamy tam również okazy kilku, czy kilkunasto kilogramowe. Rekord naszego łowiska to karp ważący 12,5 kg czy szczupak ważący 11,3 kg.

 

Z łowiska mogą korzystać również osoby nieposiadające uprawnień wędkarskich PZW.


Zapraszamy zatem do nas zarówno wytrawnych wędkarzy chcących powalczyć z prawdziwymi okazami, jak i początkujących sympatyków wędkarstwa stawiających pierwsze kroki z wędką.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

licznik  width=00000licznik  width=

Operacja pt. „Zakup nowoczesnej koparki służącej poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz MichaśOperacja pn. „Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie konkurencyjności
gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz Michaś
Bełdów 70, 95-070 Aleksandrów Łódzki