Kontakt

Gospodarstwo Rolno-Rybackie

Bełdów 70

95-070 Aleksandrów Łódzki


tel.: 042 712 14 12

tel./fax: 712 14 95

 

kom.:

697 629 051

608 591 951

 

e-mail: adam-michas@wp.pl

 

NIP: 7260015054

REGON: 47078240600024

Nr weterynaryjny gospodarstwa: 10204618

 

Nr konta: Bank Spółdzielczy Aleksandrów Łódzki

49 878 0000 7000 49575 10000008


Pokaż Bełdów na większej mapie

licznik  width=00000licznik  width=

Operacja pt. „Zakup nowoczesnej koparki służącej poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz MichaśOperacja pn. „Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie konkurencyjności
gospodarstwa rybackiego” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez
zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim

Beneficjent:

Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie
Agrorekreacja - Tadeusz Michaś
Bełdów 70, 95-070 Aleksandrów Łódzki